FAQ | Gebruiksvoorwaarden | Contact | Partners | © 2023 Wikaza

Wikaza | partnerconcept

Wikaza wordt ondersteund met bijdragen van partners en pioniers in het nieuwe wonen. Funding partners zijn publieke en private partijen met een belang in bewonersparticipaie, co-creatie, bouwgrond, gebouwen, procesbegeleiding van particulier opdrachtgeverschap, projectmanagement, de realisatie, of een combinatie. Particulier (mede) opdrachtgeverschap bevindt zich nu nog in een pioniersfase. Door bijdragen van belanghebbenden zorgen we ervoor dat deze markt zich op Wikaza snel ontwikkelt tot een slagvaardige markt. Lees hieronder wie ons ondersteunen en waarom.

Bekijk de website


Provincie Utrecht

Nu de tijd van de ‘massaproductie’ in de woningbouw achter ons ligt, is er alle aanleiding om partijen te stimuleren en te faciliteren in een vernieuwende werkwijze en aanpak waarbij er meer vraaggericht wordt ontwikkeld. De kern is dat de toekomstige bewoner directe invloed heeft op de ontwikkeling en bouw van de woning en de woonomgeving. De provincie Utrecht probeert op verschillende manieren de invloed van consumenten op het ‘wonen’ te vergroten. Het partnerschap met Wikaza sluit hier uitstekend bij aan. Wikaza biedt een overzicht van kennis, ervaring, geïnteresseerde consumenten en mogelijk locaties, waardoor consumenten goed geïnformeerd raken over de mogelijkheden van zelfbouw.

Bekijk de website


Stadsgewest Haaglanden

De gewone consument is door jaren volkshuisvestingsbeleid passief gemaakt en heeft niet meer het besef dat hij zelf invloed kan hebben op zijn woning en woonomgeving. Het is van belang de burger op dit gebied weer te activeren en te emanciperen van wat architecten, ontwikkelaars, corporaties en overheden hebben bedacht dat goed voor hem is.

Bekijk de website


Gemeente Amersfoort

De gemeente wil in Amersfoort ruimte geven voor vrije kavels en aan collectief en particulier opdrachtgeverschap. Wikaza is hierin een belangrijke partner.  Via de website worden vraag en aanbod in collectief en particulier opdrachtgeverschap bij elkaar gebracht en vernieuwend opdrachtgeverschap gestimuleerd. Consumenten kunnen zich organiseren, profileren en laten informeren. Naast de website worden er ook offline activiteiten georganiseerd. Wikaza geeft inzicht in de totale vraag en het aanbod in Amersfoort. Bij Wikaza is de consument het startpunt van de woningontwikkeling. Dit helpt om de kracht van de stad te benutten.

Bekijk de website


Gemeente Den Haag

Een eigen droomhuis bouwen? Dat kan heel goed in Den Haag. De gemeente Den Haag heeft een breed aanbod van bouwkavels en klushuizen. Tegen aantrekkelijke grondprijzen. Weinig bouwregels. Met veel mogelijkheden. En begeleiding op maat. Wikaza is hierin een belangrijke partner omdat het een goed platform biedt om het zelf en gezamenlijk bouwen te stimuleren. Bovendien biedt het particulieren een handig online community om ieder gewenst moment en naar eigen behoefte zich te laten informeren en inspireren om met anderen aan de slag te gaan met het bouwen van een woning.

Bekijk de website


Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht geeft zelfbouwkavels uit, omdat we geloven in het initiatief en organisatietalent van individuele burgers. Het is de optimale vorm van participatie. Wie weet er nu beter hoe zijn droomhuis eruit moet zien dan de bewoner zelf. De kleinschalige aanpak en betrokkenheid van de zelfbouwers maakt dat er in tijden van crisis toch nieuwe projecten van de grond komen. Het is een alternatieve vorm van investeren die een bijdrage levert aan de woningbouwproductie.

De gemeente heeft zowel individuele kavels als groepskavels. En zowel nieuwbouwlocaties als verbouwpanden in de verkoop.
Zelfbouw is nu nog een niche in de markt, maar wij geloven in de groei en willen potentiële zelfbouwers faciliteren. Wikaza is hierbij een heel kansrijk hulpmiddel. Contact en uitwisseling tussen zelfbouwers onderling en met betrokken professionals, zullen de zelfbouwbeweging groter maken en daarmee een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van de stad en de woningbouwproductie.

Bekijk de website


Gemeente Zaanstad

 

Bekijk de website


Gemeente Zwolle

 

Bekijk de website


Gemeente Amsterdam

Het Amsterdamse college van B&W wil dat zelfbouw een volwassen onderdeel van de Amsterdamse woningmarkt wordt. De gemeente geeft verschillende soorten zelfbouw de ruimte.
De bekendste vorm is die waarbij een particulier een kavel afneemt en daarop zijn of haar eigen woning bouwt. In Amsterdam zijn niet alle plekken geschikt voor deze vorm. Daarom zoekt de gemeente naar mogelijkheden voor gestapelde zelfbouw en vormen van zelfbouw door groepen. Een derde vorm is mede opdrachtgeverschap. Dan hoeven particulieren niet zelf te bouwen maar zijn ze wel nauw betrokken bij het project. Zelfbouw blijkt een succesvolle manier om op kleinschalige wijze de stad te blijven ontwikkelen. Doordat mensen de kans krijgen hun eigen wensen vorm te geven, ontstaan door zelfbouw verrassende wijken. Bovendien blijkt dat ook in tijden waarin de traditionele bouwpartijen hun projecten steeds moeilijker gefinancierd krijgen, zelfbouwprojecten wel worden afgenomen, in aanbouw worden genomen en worden opgeleverd.

Bekijk de website